TAK

Vi vil meget gerne sige et KÆMPE tak til alle jer, som har hjulpet os med CO2PENHAGEN

Tak til vores sponsorer, der gjorde finansieringen af festivalen mulig.

Følgende har bidraget til festivalen økonomisk:

Region Hovedstaden 
Kraks Fond 
People’s Climate Action
Poul Due Jensens Fond
Vattenfall
Energisparepuljen, Dansk Energi
Junckers
Frederiksberg Fonden 
Frederiksberg Kommune 
Dansk Film Institut 
Lyngby- Tårbæk Kommune 

Tak til vores nære samarbejdspartnere DTU og Polyteknisk Forening og alle de mange studerende og vejledere, der har været involveret i udviklingen af festivalens mange projekter.

Tak til vores bestyrelse for en kæmpe støtte og indsats.

Tak til Bech-Bruun for stort engagement og juridisk bistand.

Tak til alle de mange frivillige projektledere – herunder arkitekter, designere, ingeniører og studerende – for deres store engagement og kæmpe arbejdsindsats.  

Tak til alle vores optrædende kunstnere, vi er ovenud taknemlige for de mange fantastiske koncerter med masser god energi.

Tak til ePower, SNAP Arkitekter, Jane Havshøj Arkitekter og Sundhedsrevolutionen for jeres store arbejde og for en super flot Activity Zone.

Tak til alle vores udstillere i Explore Zone, herunder Grundfos, Dansk Arkitektur Center, British Council, Risø DTU, DTU Miljø, DTU Informatik, Annika Øyrabo, Fair Food Group, Energy Crossroads, Vattenfall og IDA

Tak til de studerende fra Kunstakademiets Arkitekskole, der lagt et stor stykke arbejde i arbejdet med festivalens visuelle identitet. 

Tak til Short & Sweet for de mange finurlige og skæve kortfilm, der blev fremvist i Lounge Zone.

Tak til Dansk Film Insititut for et godt samarbejde om det anmelderoste projekt, hvor Mercury Rev lagde musik til gamle danske stumfilm.

Tak til den amerikanske ambassade for medvirken til festivalens åbning og finansieringen af Mercury Rev’s rejse til Danmark.

Tak til Copenhagen Design Week og til Udenrigsministeriet  for det gode samarbejde og promoveringen af CO2PENHAGEN nationalt og internationalt.
 
– og stort tak til alle vores andre samarbejdspartnere, uden Jer havde der ikke været nogen festival!

CO2PENHAGEN samarbejdspartnere

"UNEP welcomes CO2PENHAGEN Festival (…) We are convinced that the event will further help galvanize public support for a successful outcome at the Copenhagen conference."
– Satinder Bindra, Director of communications
CO2PENHAGEN er en af de første 100 medlemmer i UNEP’s Climate Neutral Network (CN Net), som blev lanceret i februar 2009. CO2PENHAGEN har fået sin egen side, og CN Net hjælper med promovering af festivalen. Det sker bl.a. igennem en speciel indsats for at promovere internationale musikarrangementer med klimafokus.
 
"Festivalen knytter an til en række af generalkonsulatets (New York) lokale profileringsindsatser af Danmark som en energi, klima- og miljøvenlig nation, defineret som et af Udenrigsministeriets temaområder for Udenrigstjenestens public diplomacy-arbejde."
Kathrine Westermann, Presse- og kommunikationsansvarlig 


 
Generalkonsulatet kommunikerer CO2PENHAGEN via fag- og lokalmedier, da det knytter an til det vedtagne fokus på Danmark som klima- og miljøvenlig nation. Generalkonsulatet har formidlet kontakt til arkitekturmagasinet Metropolis, som vil skrive om festivalens teknologier.
 
 VISIT DENMARK
"We have chosen CO2PENHAGEN because it is very unique and it can brand Denmark in a different way. Events like CO2PENHAGEN emphasises Denmark as a green, funny and sustainable destination."
– Erica Kircheis, Presse- og PR Manager, VisitDenmark, Italien
 
VisitDenmark ser CO2PENHAGEN som et oplagt eksempel på at sætte fokus på Danmark som bæredygtigt og innovativt rejsemål. Repræsentanter for CO2PENHAGEN var i januar 2009 inviteret til at præsentere projektet på pressemøde i Milano med besøg af 82 italienske journalister, hvilket har resulteret i foreløbig seks artikler i italienske medier. Dette følges op med kontakt til de enkelte journalister.
 
"British Council Denmark is extremely proud to be involved with CO2PENHAGEN and hope to help spread its ethics and its approach to sustainable festivals and events throughout the world – British Council has offices in 110 countries. We will do everything possible to promote this innovative and worthwhile festival in its, hopefully long, future existence."
– Brid Conneely, Partnership and Projects Manager
 
Copenhagen Design Week
"A collaboration has been established with CO2PENHAGEN to demonstrate Denmark’s capabilities in ‘clean technology’. The technological advances that have been developed and will be showcased at the event, are a hot topic internationally. The event provides numerous media opportunities through its unique and creative nature."
Mark Stevens, Media Manager 

Copenhagen Design Week er officiel samarbejdspartner. Der er planlagt adskillige fælles PR-tiltag og følgende tiltag: Fælles medieindsats: Projektet nævnes som samarbejdspartner (udsendelse af pressemeddelelser m.m.). Promovering via Copenhagen Design Week hjemmesiden: Alle projektets aktiviteter annonceres, logo kommer på forsiden, link til projektets hjemmeside. Desuden fungerer Media Manager for Copenhagen Design Week, Mark Stevens, som sparringspartner på PR.

"Vækstfonden ser CO2PENHAGEN som en perspektivrig og nyskabende måde at sætte fokus på mulighederne inden for cleantech i Danmark."
.

-Rolf Kjærgaard, Vicedirektør

Vækstfonden rådgiver i forhold til indgåelse af samarbejder og pressekontakt.

 

"I Wonderful Copenhagen ser vi CO2PENHAGEN som et interessant projekt og nyskabende initiativ, der kan skabe positiv, international markedsføring af Danmark op til og under værtskabet for klimatopmødet." – Martin Bender, Eventdirektør, Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen kommunikerer projektet ved at lade CO2PENHAGEN indgå i Wonderful Copenhagens koordinerede pressestrategi op til COP 15, gennem publikationer som deres digitale eventkalender, hjemmeside, COP15 program i Turistinformationen og i udvalgt pressemateriale. 
 
"På baggrund af dialogen er det DI’s indtryk, at CO2PENHAGEN med international gennemslagskraft kan medvirke til at øge erkendelsen af, at en stor del af svaret på klimaudfordringen, skal søges i udbredelse og udvikling af klimavenlig energiteknologi." 
Jens Holst Nielsen, chefkonsulent og projektleder
Dansk Industri hjælper med kontakten til virksomheder.
 

"Det er DACs opfattelse, at CO2PENHAGEN er et vigtigt og markant bidrag i arbejdet med at bringe danske kompetencer og dansk innovationskraft til kende for både den store verden og for os selv herhjemme i Danmark. Eksportmulighederne på feltet indenfor bæredygtig planlægning og bæredygtigt byggeri er efter vores overbevisning store, og en eksponering af danske kompetencer på området af stor betydning."

– Henning Thomsen, arkitekt MAA

CO2PENHAGEN indgår i et officielt partnerskab med "1ton mindre" og Energistyrelsen