CO2 NEUTRAL?


CO2PENHAGEN er CO2 neutral – helt uden opkøb af kvoter
 
CO2PENHAGEN er CO2-neutral fordi alt energi kommer fra vedvarende energikilder.
Den vedvarende energi bliver produceret lokalt, få meter fra hvor festivalen bliver afholdt.
Vi opkøber derfor ikke kvoter af nogen art.
 
CO2PENHAGEN har skærpet definitionen af CO2-neutralitet. Og hævet ambitionsniveauet for bæredygtige arrangementer. Festivalen vil være selvforsynende med vedvarende energi; for første gang nogensinde kan en festival kalde sig CO2-neutral uden at have købt kvoter.
 
På festivalen bliver energiforbruget begrænset og tilført vedvarende energi, som bliver produceret på stedet. CO2PENHAGEN kommer kun til at bruge halvdelen af den elektricitet, en festival på samme størrelse normalt ville sluge, og den bæredygtige energi bliver produceret på pladsen.
 
Festivaler, som tidligere har kaldt sig CO2-neutrale, har udledt drivhusgasser, men kompenseret ved at opkøbe kvoter. Det er ikke ambitiøst nok, mener Malte Markussen som studerer vedvarende energi på DTU og har været med til at bidrage til festivalen:
 
‘Kvotesystemet medfører ikke, at der samlet set bliver mindre CO2 i verden. Priserne er for lave. De rige lande bruger penge, de alligevel har, og de fattige lande sælger kvoter, de alligevel aldrig ville have brugt.’
 
CO2PENHAGEN tager det sidste skridt mod CO2-neutralitet. Ingen af de energikilder, som holder scenerne og belysningen på festivalen i gang, sender CO2 videre i atmosfæren. Det er efter Malte Markussens mening et krav, hvis man vil kalde sig CO2-neutral: 
 
‘En festival er ikke CO2-neutral, fordi den gør brug af kvotesystemet. Det har intet med CO2-neutralitet at gøre.’ 
 
CO2PENHAGEN vil bevise, at det er muligt at afholde en CO2-neutral festival uden opkøb af kvoter af nogen art. Malte Markussen håber, det vil smitte af på andre arrangementer i fremtiden:  
 
‘Vi forsøger at sætte ambitionsniveauet lidt højere, så det har en effekt på, hvilke metoder man bruger fremover. Og samtidig vil vi også give publikum en fantastisk oplevelse. En fed fest med god samvittighed.’
  


Hvordan mindsker CO2PENHAGEN energiforbruget? 


CO2PENHAGEN reducerer energiforbruget ved at implementere innovative lav-energiteknologier. I sammenligning med en traditionel festival af samme størrelse, vil CO2PENHAGEN kun bruge halvt så meget energi. Dette er gjort muligt ved brug af de lavenergiteknologier der findes på Danmarks Tekniske Universitet, så som absorptionkøling (køling via overskudsvarme), solceller og LED-belysning.

Hvordan vil festivalen blive CO2-neutral?


Festivalen bliver CO2-neutral ved at bruge vedvarende energi fra pilotprojekter på DTU.

På hvilke områder er festivalen CO2-neutral?

Alle anlæg på festivalen, inklusive scener, barer og lysanlæg, modtager energi fra generatorer, der producerer vedvarende energi. Generatorerne findes på DTU, således at al energi er lokalt produceret. Energien kommer fra en Stirling-motor, en Viking-gasify system, og to generatorer, som kører på 2. generations bioethanol og Rapsolie. Solceller og cykler vil også blive brugt til at generere energi.
 
Hvornår kan vi ikke sikre CO2-neutraliteten?

Vi kan sikre CO2-neutralitet for alle tre dage af festivalen. Men vi kan ikke sikre CO2-neutralitet for udarbejdelsen tiden op til festivalen, eller med hensyn til transport til og fra festivalen (biler, busser, tog, osv.), eller med mad og drikkevarer, der er leveret og solgt på festivalen. Men vores ambitioner er at gøre alle de elementer så klimavenlige som muligt efter bedste evne.
 
Energiforsyningen på CO2PENHAGEN

Ved at effektivisere energiforbruget på festivalen kan stømforbruget halveres. Energiforbruget dækkes af vedvarende energikilder og gør festivalen CO2-neutral. Energien fra de vedvarende energikilder tilkobles strømnettet, der stabiliserer og optimerer energiforsyningen.
Warning: Undefined array key "plang" in /customers/a/2/d/co2penhagen.com/httpd.www/wp-content/themes/fresh-compact/footer.php on line 22 Warning: Undefined array key "plang" in /customers/a/2/d/co2penhagen.com/httpd.www/wp-content/themes/fresh-compact/footer.php on line 22